Chính sách tạm ngưng hoạt động và ngừng cập nhật, con số thống kê cuối cùng là 1,935,000 VNĐ đã được ủng hộ cho chương trình của nhóm Từ Thiện Khai Tâm.

Xin chào toàn thể các bạn và quý khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của FMMS Polygon trong suốt thời gian qua !,

Như tiêu đề bài viết chia sẻ, từ thời điểm này đến đầu năm 2015 tất cả các dự án ở các mục sau:
1. Thiết kế website theo yêu cầu tại FMMSPolygon.com.
2. Thiết kế website theo yêu cầu với chi phí tiết kiệm tại http://fmmspolygon.com/thiet-ke-web-theo-yeu-cau-tiet-kiem-chi-phi.html
đều MẶC ĐỊNH sẽ được chúng tôi trích ra 30% để đóng góp cho các tổ chức xã hội, chương trình xã hội, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt.

3.[Hiện tại website đã chuyển sang tên miền NenMuaKhong.com (update 02/03/2015)]  và 50% (so với 30% trước đây) doanh số Hoa Hồng bán hàng cùng Lazada Việt Nam cũng được bạn và chúng tôi trích ra cho quỹ hoạt động xã hội. Thông tin doanh số sẽ được cập nhật tại các trang sau:
✔ CafeFreelaner.com: http://cafefreelancer.com/bao-cao-cung-thanh-vien/
✔ FMMSPolygon.com: là chính bài viết này.
✔ CamAmTieu.com: trang chủ Cảm âm Tiêu Sáo.
✔ NenMuaKhong.com: http://nenmuakhong.com/chinh-sach-hoat-dong/

Thiết kế web cùng cộng đồng

Thiết kế web cùng cộng đồng

Thông tin cụ thể về các chương trình, tổ chức công tác xã hội được nhận kinh phí và sử dụng kinh phí sẽ được chúng tôi cập nhật đầy đủ ngay khi thực hiện.

+ Dự án thiết kế web 1. Dự án web cửa lưới chống muỗi ngày bắt đầu 19/09/2014. Tổng chi phí 2.200.000 VNĐ, chi phí chi cho công tác xã hội ước tính sẽ là 660.000 VNĐ. (Thành công)

Thông tin cập nhật 30/09/2014 website Cửa Lưới 24h tại domain http://CuaLuoi24h.com đã hoàn tất phần chức năng và FMMSPolygon.com đã nhận đầy đủ chi phí, điều đó có nghĩa là số tiền ước tính trước đó sẽ được chính thức dự trữ cho công tác xã hội. cửa lưới chống muỗi 24h là địa chỉ chuyên cung cấp, sửa chữa, bảo trì, bảo hành các sản phẩm cửa lưới, cửa lưới chống côn trùng (đặc biệt là lĩnh vực cửa lưới chống muỗi).

Tổng chi phí thiết kế website cửa lưới là 2.200.000 VNĐ – chi phí domain khách hàng 275.000 VNĐ (tại MatBao.net) còn lại 1.925.000 VNĐ =>. Vậy chi phí chính thức chi cho công tác xã hội sẽ là 30%/ 1.925.000 VNĐ = 577.500 VNĐ và được làm tròn là 580.000 VNĐ

+ Dự án thiết kế web 2. Dự án web thông tin chia sẻ, tư vấn về bóng đá – chi phí dự trù 2.200.000 VNĐ. Chi phí ước tính cho công tác xã hội là 580.000 VNĐ (Update ngày 30/09/2014). Thông tin khách hàng sẽ được cập nhật khi website hoàn tất. (Dự án tạm huỷ).
Tổng chi phí chính thức đến thời điểm hiện tại FMMSPolygon.com sẵn sàng chi cho công tác xã hội ở giai đoạn 1 là 580.000 VNĐ.

Thông tin báo cáo cụ thể về tổng chi phí bạn vui lòng tham khảo thêm tại:
✔ CafeFreelaner.com: http://cafefreelancer.com/vi/bao-cao-cung-thanh-vien/
✔ FMMSPolygon.com: là chính bài viết này.
✔ CamAmTieu.com: trang chủ Cảm âm Tiêu Sáo.
✔ NenMuaKhong.com: http://nenmuakhong.com/chinh-sach-hoat-dong/

Xin cảm ơn và xin chào !

You may also like

One Response Comment

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.