Tháng 08/2011 Google chính thức thông báo về việc thiết lập lại cấu trúc liên kết nội (Internal Link) và liên kết ngoại (External Link). Google có thay đổi việc định nghĩa subdomain. Nếu như trước đây, Google tính Internal Link dựa vào domain chính xác, tức là tên miền sub về thiết kế web như thietke.fmmspolygon.com liên kết […]

Read More

Xin chào quý khách FMMSPolygon xin mô tả quy trình làm việc của chúng tôi đến với quý khách khi tham gia dịch vụ thiết kế website của chúng tôi như sau: Giai đoạn 1: Lấy thông tin yêu cầu khách hàng – Tìm hiểu, tư vấn các yêu cầu từ phía khách hàng. – […]

Read More